Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha

Cummins College of Engineering For Women, Nagpur

Affiliated to Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur University
"Approved By AICTE, New Delhi (Permanent Institute ID 1-10217584) & DTE, Mumbai (Institute Code EN 4384)"

anna logo


COMMITTEE


Chief PatronShri. Ravindra Deo
Chairman,MKSSS


Shri. Jayant Inamdar
LMC Chairman, MKSSS, CCoEW, Nagpur


Dr. Dhananjay Kulkarni
Chairman, MKSSS, Nagpur Prakalap


PatronsMr. PVS Shastry
Secretary,MKSSS


Dr. Makarand Karkare
LMC member, Nagpur Unit


Mr. Hemant Ambaselkar
LMC member, Nagpur Unit


Honorary ChairDr. Milind Khanapurkar
Principal, Cummins College of Engineering for Women,NagpurConvenorDr. Sanjivani Shastri
Dean IQAC & Academics

Dr. Mahesh R. Shukla
Dean Metamorphosis & Head ME


Organizing ChairDr. Jitesh Shinde
Dean R&D & Head ETC

Dr. Nikhil Bhave


Organizing SecretaryMr. Prasanna MahankarTechnical Program ChairDr. Shubhangi Bompilwar

Dr. Jaya Raut

Dr. Kanchan Wagh

Dr. Asha Gedam

Dr. Priyadarshini Ramteke

Dr. Shailesh Khekale

Dr. Supriya Gupta

Publicity, Sponsorship,Social Media ChairMrs. Sharayu Deote

Mr. Harshwardhan Kharpate

Mr. Aditya Kawdaskar


Mrs. Pallavi Tanksale

Web ChairMr. Shailesh Sahu

Ms. Pinky Gangwani


Registration & Finance ChairMr. Yogesh Dandekar

Mr. Pravin Gorantiwar

Mr. Anand Deshkar


Mrs. Rashmi DeshpandeScientific Program Committee MemberDr. Snehal Chauhan

Mrs. Sneha Uttarwar

Mr. Sushil Lanjewar

Mr. Vikram Dandekar

Mrs. Sakshi Khamankar

Mrs. Abhilasha Borkar

Mrs. Avantika Wadaskar

Mrs. Saroj Sahu

Mr. Amit Tripathi

Mr. Amit Fulsunge

Mr. Sabyasachi Bhattacharya